Bolu Havadis

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
Flash Haber
Kategori :
Haberin Tarihi :   01 Nisan 2017 - 14:24

BU PLATFORMUN ADI EVET

Büyüt
Küçült
BU PLATFORMUN ADI

İlimizde faaliyet gösteren 60 Sivil Toplum Örgütü bir araya gelerek 16 Nisan Referandumu öncesi ‘EVET’ platformu kurdu.

 

MÜSİAD Bolu İl Başkanlığı önderliğinde oluşan platform yayınladığı basın açıklamasıyla 16 Nisan anayasasın tarafı ve destekçisi olduklarını kamuoyuna deklere ettiler.

 

SİYASİLERİN ZAFİYETİNİ ONLAR GİDEREBİLECEK Mİ?

16 Nisan referandum çalışmalarında ilimizde ‘evet’ cephesinde yaşanan siyasi zafiyetin, bu platforma birlikte giderileceği ve sivil toplum örgütlerinin sorumluluk alacağı tahmin ediliyor.

 

EVET PLATFORMUNUN BASIN BİLDİRGESİ

 

Platform üyeleri MÜSİAD Bolu İl Başkanlığında toplanarak şu bildiriye imza attılar;

 

 Bolu da faaliyet gösteren 60 ulusal ve yerel STK  olarak   BOLU EVET PLATFORMU adı altında bir araya gelerek  faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız. Referandum sürecinde sivil insiyatifinbu en kapsamlı duruşu  ile büyüyerek yolumuza devam edeceğimizi beyan ederiz.


  Anayasalar, toplumsal sözleşmeler olup hazırlayanı da onayanı da millettir. Oysa ülkemizde anayasalar, 1961’den bu güne topluma karşı ve topluma rağmen vesayetçi müdahalelerle şekillenmiştir. Millet iradesinden korkan ve milleti kontrol edecek bir anlayış ile tanzim edilmiş bu anayasalar,  milletin güçlendiği zamanlarda ise vesayetçi anlayışlara müdahale imkânları sağlamıştır. Bunu, darbecilerin meşruiyetlerini, yaptıkları bu anayasalardan aldıklarını söylemelerinden biliyoruz. Nitekim 15 Temmuz darbecileri de aynı anlayışla yola çıkmışlar ve hatta ağır bedeller ödenerek kazanılmış,  bu devletin bağımsızlık sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombalamaktan dahi geri kalmamışlardır. Bu süreçten milletin desteğiyle ayakta kalmayı başarmış  “Gazi Meclis”, süratle bu darbelerin bir daha tekerrür etmemesi için harekete geçmiştir. Akabinde milletin güçlendiği kapsamlı bir anayasa değişikliği gerçekleştirmiş ve yegâne tarafı millet olan bir toplumsal sözleşme metnini onaylamak üzere bizlere yani millete sunmuştur.


   Bu süreçte Bolu'muzun  toplumsal muhayelesini en yüksek düzeyde temsil eden BOLU EVET PLATFORMU, 16 Nisan Anayasa Metninin tarafıdır ve destekçisidir.


Halkoyuna sunulan anayasal değişikliğin en temel özelliği demokrasimizi güçlendirmeye yönelik bir hüviyete sahip oluşudur. Bu çerçevede;


1.Demokratik Cumhuriyet rejimi korunarak; Yasama, yürütme, yargı kuvvetleri daha belirgin hatlarla ayrıştırılmaktadır,


2.Yürütmenin çift başlılığı ortadan kaldırılarak yönetimsel kargaşaya son verilmektedir. Bu vesileyle koalisyonlar dönemi bitmekte ve yönetimde istikrarın tesisi sağlanmaktadır.


3. Sayısal anlamda vekil sayısı arttırılmakta, seçilme yaşına 18-25 yaş aralığındaki seçmen dâhil edilerek temsilde adalet güçlendirilmektedir.


4.Yürütmeden ayrılan meclis daha etkin hale getirilmekte, Cumhurbaşkanına sorumluluk yüklenerek meclisin, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere yardımcılar ve bakanlar üzerindeki denetimi güçlendirilmektedir.


5. Yasamayla birlikte yürütme de halkın, doğrudan oyuyla belirlenmekte ve özellikle yürütme, seçmenlerin salt çoğunluğunun desteğiyle seçileceğinden demokratik meşruiyeti en güçlü hükümetlerin dönemi başlamaktadır.


6. Yürütme yasamadan ayrılarak daha güçlü ve etkin hale getirilmektedir. Bu vesileyle bürokratik hantallığın önüne geçilmekle birlikte aynı zamanda bürokratik ve harici vesayetlerin milletin iradesine tasallut imkânı ortadan kaldırılmaktadır. Yürütme ise sadece millete ve milletin meclisine karşı sorumlu kılınmaktadır.


7.Sıkıyönetim kaldırılarak milletin bir daha topyekün derdest edilmesinin önüne geçilmektedir.


8. Yargının bağımsızlığı ilkesinin yanında tarafsızlığı ilkesi de anayasal metne girmekte ve askeri mahkemeler kaldırılarak yargılamada birliğe geçilmektedir.

   Kıymetli kamuoyu ve değerli basın mensupları;
Doğrudan demokrasinin en güçlü aracı olan referanduma sunulan bu anayasal metnin,  dönüştürücü ruhu,  gelecek açısından bizlere güven vermektedir. Nitekim bu anayasa ilk kez bir darbe sonunda galip gelen millet ve onun iradesinin tecelligahı olan TBMM tarafından tanzim edilmiş ve millet olarak bizlerin onayına sunulmuştur. Yine ilk kez darbe sonrası silahların gölgesinde değil, demokratik bir atmosferde propaganda yürütülmektedir. Bu ilklerin ruhunu barındıran ve millet iradesinin yansıması olan bu anayasa en büyük hayalimizdi ve bu gerçekleşmektedir.


Bu değişiklikle öngörülen seçim sisteminin sağlayacağı güçlü toplumsal meşruiyet, başta liderler olmak üzere siyaset kurumunu topluma açık bir ölçekte dönüştürecek, toplumu kamplaştırıcı dil ve politikalardan uzaklaştıracaktır. Siyasetin kuşatıcılığı toplumsal barış ve kardeşliğinde tesisine katkı sağlayacaktır.


   Genç ve etkin bir nüfusa sahip ülkemiz, kendisine dar gelen bu gömlek değişimiyle bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini alacaktır. Enerjisini tüketen koalisyon ve darbelerden kurtularak dinamik bir vasfa kavuşacaktır. Onun için umutluyuz ve referandumun evetle neticelenmesi geleceğe daha bir güvenle bakmamıza katkı sağlayacaktır.


Medeniyet hamisi iddiasında olan ülkelerin darbelere sessizlikleriyle birlikte darbecileri açıkça korumaları ve demokrasinin işlemesine engelleri derin bir krizle karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir. Faşizan eğilimlerin arttığına ve içe kapanmacı anlayışla yeniden duvarlar örmelerine tanıklık ediyoruz. Birliklerin
ise evvela birlik kuruluş mevzuatlarını çiğnedikleri, evrensel değerleri kolayca iç siyaset beklentilerine kurban ettikleri, çifte standardı adeta kurala dönüştürdükleri alenen görülmektedir. Tamda bu noktada yükselen değerleri ve potansiyeliyle insanlığa milletimizin kazandıracağı çok şeyin var olduğuna inanıyoruz. Nitekim milletimiz 1000 yılı aşkındır sahip olduğu bu topraklarda hak ve adaletin gölgesinde şekillenen medeniyetlerin öncülüğünü yapmıştır. Bu medeniyetler aynı zamanda insanlığın güven ve huzurunun da kaynağıydı. Batının tüm telkin ve baskılarına rağmen İnsanlığın ulaştığı evrensel kazanımları koruma azminde olan bu millet 16 Nisanda önünü açacak bu sistem değişikliğiyle yeni bir dirilişin kapısını aralayacaktır.


   Kıymetli kamuoyu ve değerli basın mensupları;
Rejim değişikliği ve tek adamlık iddiasıyla kullanılan manüpilatif HAYIRCI dilin bize göre; hukuki, siyasal, ekonomik ve sosyal bir dayanağı yoktur. Anayasa mecliste tartışılırken konuşmayı değil aksine konuşmamak için kürsüyü yıkmayı tercih edenlerin dün olduğu gibi bu gün de kullandıkları tarzın sorunlu olduğunu düşünüyoruz.  Demokratik sürecin varlığı esas olup EVETE de HAYIRA da saygı duyuyoruz. Fakat propaganda dilinin aydınlatıcı bir tarzda ve doğrular üzerinden geliştirilen dayanaklarla kullanılmasının esas olduğunu düşünüyoruz. 

 
Bu sebeple BOLU  EVET PLATFORMU olarak bu anayasal değişikliğin sadece siyasilerin meselesi olmadığını tüm toplumun meselesi olduğu bilinciyle süreçte anayasal metnin anlatılması hususunda etkin bir şekilde çalışacağız ve sürecin EVETLE sonuçlanması için önemli bir gayretin içerisinde olacağız.
Güçlü demokrasi ve güvenli bir gelecek için herkesi EVET’te buluşmaya davet ediyoruz.
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
                                                          

 

BOLU  EVET PLATFORMU 

 


 

EVET PLATFORMU KATILIMCI LİSTESİ

 

 

1-AKSON

 

2-BAYINDIR MEMUR-SEN

 

3 –BEM-BIR-SEN                                                                                                                                                 

4-BEŞİR DERNEĞİ

5-BİRLİK HABERSEN

6-BİRLİK HABERSEN

7-BOLOF

8-BOLU ÇORUMLULAR DERNEĞİ

9-BOLU İLAHİYAT TV

10-BURO MEMUR-SEN

11-CİHANNUMA DERNEĞİ

12-ÇINAR DERNEĞİ

13-DİYANET-SEN

14-EĞİTİM-BİR-SEN

15-EHAD

16-ENERJİ BİRSEN

17-ENSAR VAKFI

18-ERİCEK

19-FAKİR ÖĞR.YARDIM DERNEĞİ

20-FAKİR VE MUHTAÇLAR DERNEĞİ

21-GENÇ ENSAR

22-GENÇ İHH

23-GENÇ İMH

24-GENÇ MÜSİAD

25-GENÇ ÖNDER

26-GEREDE ERDEMLİ GENÇLİK DERNEĞİ

27-GEREDE TÜGVA

28-GİGDER

29-HAK İŞ

30-HANAN VAKFI

31-HAYRAT VAKFI

32-İHH

33-İHO PLATFORMU

34-İLİM YAYMA CEMİYETİ

35-İMH

36-KARTAL KAYA İZCİLİK KLUBÜ

37-KIZILAY VE KOLLARI

38-KÜLTÜR MEMUR-SEN

39-MEMURSEN

40-MENGEN AŞÇILAR FEDERASYONU

41-MENGEN BEŞLER MAH .DAY.GÜZELLEŞ.DERNEĞİ

42-MENGEN İHH

43-MENGEN KARAPINAR EĞİTİM VE ÖĞRETİME Y. D.

44-MENGENLİLER DERNEĞİ

45-MENİMDER

46-MİMARSİNAN D.

47-MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

48-MÜSİAD

49-ÖNDER-BOLİMDER

50-SAĞLIK DERNEĞİ

51- SAĞLIK MEDENİYET DERNEĞİ

52-SAĞLIK-SEN

53-SEMERKANT DERNEĞİ

54-SEVDA DERNEĞİ

55- TÜRKİYE DİYANET VAKFI

56-TOÇ BİR-SEN

57-TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI

58-UDEF

59-ULAŞTIRMA MEMUR-SEN

60-YILDIRIM BEYAZIT VAKFISayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER

Son Yorumlar
Nazligul sakliarar
Ben boludan nazligul 3tane çocuğum var evim kira eşim çalışmıyor sizden talep edilen
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.
Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
"Bolu Havadis | http://www.boluhavadis.net/"   Tum Hakları Saklıdır. © 2020 - 2021